Asaltul Transnistriei   aprilie 29th, 2022

Pentru orice analist politic sau militar este limpede că în Transnistria se produc acte de provocare, care nu pot avea alt scop și alt rezultat decât tentativa Federației Ruse de a încorpora acest teritoriu, după modelul deja practicat în Donețk, Lugansk și Peninsula Crimeea. Ce șanse are Vladimir Putin de a juca această carte?

Obiectivul, sub aspect geopolitic, este străveziu. În perspectiva primirii Republicii Moldova în Uniunea Europeană, Federația Rusă este interesată să transforme Transnistria, dacă aceasta va deveni teritoriu rusesc, într-un avanpost spre Vest și, totodată, într-o barieră de netrecut în perspectiva în care Republica Moldova, devenită stat UE, ar renunța la neutralitate și ar solicita intrarea în NATO după modelul statelor scandinave. Dacă știm care este obiectivul geostrategic al lui Vladimir Putin, dacă observăm cu atenție și care sunt pașii premergători, am putea anticipa că ceea ce urmează este o solicitare a autorităților de la Tiraspol, adresată Dumei de Stat de la Moscova, ca așa-zisa Republică Transnistreană, renunțând la independența pe care doar Federația Rusă i-a recunoscut-o, să devină parte a teritoriilor gestionate de aceasta.

Cu ce argumente se opune Republica Moldova, susținută în acest sens de Uniunea Europeană și de NATO, unui asemenea proces? După cum se știe, în septembrie 1990, printr-o participare masivă, dar disimulată a Moscovei, a fost proclamată Republica Moldovenească Nistreană, după care, în 25 august 1991, a fost parafată și declarația de independență. Această declarație de independență nu a fost recunoscută decât de Moscova. Republica Moldova și partenerii ei euroatlantici consideră că acest teritoriu de dincolo de Nistru aparține de drept Republicii Moldova. Dar iată că, timp de 40 de ani, situația juridică a Transnistriei a rămas un obiect de dispută și tocmai din acest motiv acolo au fost dislocate trupe ale Federației Ruse, al căror efectiv a oscilat între câteva sute și câteva mii de militari. Să facem un efort pentru a înțelege mai bine nu numai sursa actuală a acestui conflict, ci și complexitatea temei ca atare, încercând să răspundem la o întrebare cheie. Este sau nu este legitimă afirmația conform căreia Transnistria este, istoric vorbind, un teritoriu al Republicii Moldova și, respectiv, un teritoriu românesc?

Tema este extrem de disputată. Nu numai între părțile aflate în conflict. Ci și în plan internațional. Îmi amintesc că una dintre dezbaterile declanșate de trustul de presă Ziua, pe care l-am condus, a fost organizarea, în urmă cu circa 20 de ani, a unei conferințe internaționale având ca temă problema Transnistriei. Au participat la dezbatere oameni politici din România, din Republica Moldova, din Transnistria, de la Moscova, analiști de anvergură internațională, precum și diplomați de rang înalt de la cele mai importante ambasade ale lumii. Ca să nu mai vorbim de televiziunile și posturile de rardio care au preluat în direct acest eveniment. Ce am aflat, în esență?

Există argumente istorice solide, dar care din nefericire susțin teze contrare.

  1. Argumente că acest teritoriu de la est de Nistru aparține României Mari. Transnistria a fost parte a spațiului geto-dacic, locuită de geto-daci și supusă lui Burebista. După care a trecut printr-un proces de romanizare. Care a rezistat cu succes și valurilor succesive ale triburilor migratoare. Astfel încât, în 1792, în urma unui recensământ care a avut loc acolo, s-a atestat faptul că din cele 67 de sate existente 49 erau exclusiv românești. Evenimente care au rămas în istorie de pe vremea lui Petru Aron și, ceva mai târziu, din timpurile lui Ioan Vodă cel Viteaz și, ulterior, în 1600 de pe vremea lui Mihai Viteazul, confirmă și ele că în întreg Evul Mediu Transnistria a fost percepută și cel mai adesea recunoscută ca fiind un teritoriu românesc.
  2. La fel de adevărat este însă și faptul că toate cele trei mari puteri – Rusia, Austria și Turcia – aflate secole la rând în dispute și chiar în coliziune, și-au revendicat fiecare în parte drepturi teritoriale asupra Transnistriei.
  3. La 12 octombrie 1924 situația este tranșată pentru multe decenii prin crearea Republicii Autonome Socialiste Moldovenești. Această republică cu capitala la Chișinău încorpora și Transnistria. Dar – atenție – făcea parte din URSS. În 1940 Ucraina a revendicat Transnistria, pe care o încorporează în cea mai mare parte.

O istorie zbucuimată, încâlcită, care desigur nu poate fi deslușită doar prin precizările pe care le-am făcut mai sus. Interesant de observat este că toate părțile implicate au argumentele lor pentru a revendica o Transnistrie care între timp și-a schimbat baza etnică, devenind preponderent rusofonă. O carte pe care Vladimir Putin încearcă acum să o joace cu succes. Dar până la un rezultat cât de cât concludent sunt necesare provocări de amploare – până acum nu am văzut decât începutl – de natură să motiveze în primul rând în fața cetățenii ruși o ocupare militară a Transnistriei și încorporarea acestui teritoriu Federației Ruse. S-ar putea însă să asistăm astfel la o extindere spre Vest a frontului acestui război și, la capătul ostilităților, să constatăm că Vladimir Putin a căzut într-o nouă capcană și că a pierdut jucând în sistemul „totul sau nimic”.

Sursa: CorectNews

Atat comentariile, cat si ping-urile sunt inchise.

7 comentarii

aprilie 30th, 2022 at 12:25
adria nicol spune:

Este putin probabil ca Federatia Rusà ar pierde . Atîta vreme cît ràmâne putere nuclearà, orice înfrîngere este exclusà !Asta au crezut si în Al doilea Ràzboi Mondial cînd Hitler si-a imagiant cà rusii sunt o pradà usoarà ! Federatia Rusà nu va asista la propria-i disparitie . În mod logic cei care dirijeazà Federatia nu au pus la socoteala niciodatà aceastà alternativà !Dacà noi , românii , afirmàm cà suntem una cu poporulMoldovean, afirmàm cà Trannistria este româneascà , cum sà nu afirme rusii cà Ucraina este teritpriu Taratului de la Kiev ?La anul 85o ucrainenii su sunt , istorceste , pe harta etniilor europene .

aprilie 30th, 2022 at 12:34
adria nicol spune:

2
Tot Evul Mediu Tîrziu , nu Ucraina a fost ivadataà de mongoli, chitai si tàtari ci Rusia Kieveanà , devenita mai tîrfiu Imperiul Tarist Rus /
Yogoskavia si Cehoslovacia au fost inventate dupà Primul Ràzboi mondaial . Si dezinventate 7o de ani mai tîrziu! Cînd Montenegro si Slovenia au d evenit state independente !Si cu aparitia spectaculoasà a unui nosu stat , Kosovo !

aprilie 30th, 2022 at 13:49
adrian nicola spune:

3

Rusii , Bielorusii, Ucrainenii apartin aceleiasi familiii : Slavii de ràsàrit.Aceluiasi grup lingvistic . Ucraineana si Rusa au un fond comun de cuvinte impresionant !
Învolburata perioadà de la începutul secolului al douzecilea a vrut ca Ucraina , stat independent , sà exise doar cîtiva ani pînà a fi integratà UniuniiSovietice ! Unde a devenit Republicà Socialistà !

aprilie 30th, 2022 at 13:57
adria nicol spune:

4

Fometea devastatore din Ucraina anilor ’30 fost impusà de u georgian-Stalin si pusà în practicà de u ucrainean-Hrusciov .
Rusii si Ucrainenii au tràit întro întelegere mutualà , fàrà conflicte etnice ! Ucrainenii care s-au asociat armatei germane in al doilea Ràzboi mondial nu au luptat contra rusilor ci contra comunismului !

aprilie 30th, 2022 at 14:05
adria nicol spune:

5

Aspiratia spre libertate a acelor ucraineni a fost consideratà de conducerea URSS ului ca un act de tràdare în plin ràzboi deslàntuit de nemti !Aspiratie spre libertate , de o parte , act de tràdare -pe de altà parte . Ustorie ! Fapte ! Relitatea !
Disparitia URSS ului a ccentuat dorinta de libertate , de independentà , a tàrilor componente !Societatea liberalà a venit cusetul ei de valori sociale si etice !Dificil de pus în practicà , uneoridificil de înteles !

aprilie 30th, 2022 at 14:17
adria nicol spune:

6

De unde aparitia elitei financiare. Care elita a intrat în posesia bogàtiilor tàrii ! Conform doctrnei liberale !Care nu era rodul unei evolutii istorico-sociale ca în Occident ci era împlantatà
tàrii ! Cu neasteptate consecinte ! Sincronismul cu Occidentul a devenit lege. Interesele Societàtii Liberale s-au interferat cu inertia la noutate ,cu întelesuri dferte ale geoploliticei .
Ucraina de astàzi ilustreazà tragic cum pot deveni catastrofale întelegirile diferite ale aceleissi realitàti

aprilie 30th, 2022 at 14:25
adria nicol spune:

7

Militarii nu sunt civili,ar filozfa Gâgà !Dar ,aceasta-i realitatea!
Speranta este sà sà se ajungà repede , cît mai repede la o solutie pasnicà !Solutia supravietuirii unei lumi compuse din oameni sinu din doctrine si orgolii !

(dintr-un esseu)